What the press say

View: 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | full archive

May 2015

Zoella

May 2015

Read full article

May 2015

The Sunday Times

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Stylist

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Living Etc

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

The Daily Mail

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Ideal Home

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

The Metro

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Homes and Gardens

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Stylist

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Homestyle

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

The Times

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Living Etc

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Ideal Home

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

House Beautiful

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

The Sunday Times

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

The Daily Mail Online

May 2015

Read full article

May 2015

The Metro

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Stylist France

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Retail Week

May 2015

Read full article

May 2015

Stylist

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

House to Home

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Daily Express

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

The Times

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Grazia

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Living Etc

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

i100

May 2015

Read full article

May 2015

Ideal Home

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

The Times

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Ideal Home

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Homes and Antiques

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Yorkshire Post

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Grand Designs

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Good Homes

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

The Sunday Times

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

The Times

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

The Daily Record

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

The Times

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Tech City Insider

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Living Etc

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Homes and Antiques

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

The Daily Telegraph

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Cheshire Life

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Living Etc

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Living North

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

The Observer

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Closer

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Period Homes

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Stylist France

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Making Magazine

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Essential Kitchen, Bathroom, Bedroom

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Mad About the House

May 2015

Read full article

May 2015

Ireland's Homes and Interiors

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Irish Times

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

The Telegraph

May 2015

Read full article

May 2015

The Times

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Your Home

May 2015

EnlargeMay 2015

May 2015

Cotswold Style

May 2015

EnlargeMay 2015

Apr 2015

City AM

Apr 2015

Read full article

Apr 2015

The Observer

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Ideal Home

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Country and Town House

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Grazia

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Good Homes

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Daily Telegraph

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Grazia

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

House Beautiful

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Grand Designs

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

The Times

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Prima

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Home Shopping Spy

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Period Homes

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

House to Home

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Grazia

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Essential Kitchen, Bathroom, Bedroom

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Grand Designs

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

The Daily Mail

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

The Times

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Good Homes

Apr 2015

Read full article

Apr 2015

Home Style

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

The Gentleman's Journal

Apr 2015

Read full article

Apr 2015

Period Homes and Interiors

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Period Homes and Interiors

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

The Sunday Times Ireland

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Woman's Own

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Essential Kitchen, Bathroom, Bedroom

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Style at Home

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Daily Mail

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Home and Garden

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Grand Designs

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Good Homes

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Coast

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Cabinet Maker

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Gay Times

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Apr 2015

Grand Designs

Apr 2015

EnlargeApr 2015

Mar 2015

The Guardian

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Stella

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

The Independent

Mar 2015

Read full article

Mar 2015

Vogue

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Stylist Online

Mar 2015

Read full article

Mar 2015

The Triple Triangle

Mar 2015

Read full article

Mar 2015

Marie Claire

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

The Evening Standard

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Living Etc

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Ideal Home

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Grand Designs

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Business Insider

Mar 2015

Read full article

Mar 2015

The Guardian

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Homes and Garden

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Living Etc

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

The Telegraph Online

Mar 2015

Read full article

Mar 2015

The Sunday Times

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Ideal Home

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Stylist Online

Mar 2015

Read full article

Mar 2015

The Drum

Mar 2015

Read full article

Mar 2015

i paper

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

The Times

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

The Independent

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

The Times Online

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Ideal Home

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Real Homes

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Scotland on Sunday

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

The Daily Mail

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Good Housekeeping

Mar 2015

Read full article

Mar 2015

The Daily Mail

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Essential Kitchen, Bathroom, Bedroom

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Good Housekeeping

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Mammasaurus Blog

Mar 2015

Read full article

Mar 2015

Retail Week

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Homes and Antiques

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Style at Home

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Glam Media Online

Mar 2015

Read full article

Mar 2015

Sunday Express

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

House to Home Online

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

The Telegraph Online

Mar 2015

Read full article

Mar 2015

Your Home

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Ireland's Homes, Interiors and Living

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Northern Ireland's Homes and Lifestyle

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Good Homes

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Prima

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

The English Home

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Making Magazine

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Chesire Magazine

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

The Guardian

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Living North

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Kitchen, Bathrooms, Bedrooms

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Ireland's Homes, Interiors and Living

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Ideal Home

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Grand Designs

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Living North

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

i paper

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

Home Focus

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Mar 2015

London on the Inside

Mar 2015

EnlargeMar 2015

Feb 2015

House Beautiful

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

Period Ideas

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

Emerald Street

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

Essential Kitchen, Bathroom, Bedroom

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

TimeOut London

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

Dezeen

Feb 2015

Read full article

Feb 2015

Evening Standard

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

Woman Magazine

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

House Beautiful

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

Ireland's Homes, Interiors and Living

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

Homes and Antiques

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

Sainsburys Magazine

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

The Sunday Times

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

Design Week

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

Good Homes

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

Ireland's Homes, Interiors and Living

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

House Beautiful

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

Making Magazine

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

Glam Online

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

Daily Mail

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

The Independent

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

Evening Standard Online

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

Homes and Antiques

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

City AM

Feb 2015

Read full article

Feb 2015

Better Homes Magazine

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Feb 2015

Azure Magazine

Feb 2015

Read full article

Feb 2015

Making Magazine

Feb 2015

EnlargeFeb 2015

Jan 2015

Living Etc

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

The Guardian

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Ideal Home

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Campaign

Jan 2015

Read full article

Jan 2015

Elle

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Harpers Bazaar

Jan 2015

Read full article

Jan 2015

Evening Standard

Jan 2015

Read full article

Jan 2015

Essential Kitchen, Bathroom, Bedroom

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Grand Designs

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Ideal Home

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Good Homes

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

The Times

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Ideal Home

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Brand Republic

Jan 2015

Read full article

Jan 2015

The Daily Mail

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Living Etc

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

The Independent

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

The Daily Mail

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

The Sunday Times

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Good Homes

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

House to Home Online

Jan 2015

Read full article

Jan 2015

Ideal Home

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Sheerluxe

Jan 2015

Read full article

Jan 2015

Living Etc

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Retail Technology

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Side Street Style Online

Jan 2015

Read full article

Jan 2015

Style at Home

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Good Homes

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

The Sunday Times Online

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Retail Week

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

E-consultancy Online

Jan 2015

Read full article

Jan 2015

Sheerluxe Online

Jan 2015

Read full article

Jan 2015

Woman's Own Magazine

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

The Daily Mail

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

i paper

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Ideal Home

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Living Etc

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Style at Home

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Ideal Home

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Good Homes

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Style at Home

Jan 2015

EnlargeJan 2015

Jan 2015

Good Homes

Jan 2015

EnlargeJan 2015