Gratis levering vanaf €100

Shop

Ideeën

Over ons

Privacy And Cookie Beleid

I. PRIVACYBELEID

Laatste update: 4 Juli 2019

1. PRIVACYAANPAK VAN MADE.COM

1.1 www.made.com is een website en een mobiele applicatie (samen ons "platform") eigendom van en beheerd door Made.com Design Ltd, 5 Singer Street, Londen, EC2A 4BQ (bedrijfsnummer 07101408) ("wij", "onze","ons"). Wij verbinden ons ertoe om uw privacy te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (de "Wetgeving inzake Gegevensbescherming"). Dit privacybeleid ("Privacybeleid") geeft aan hoe wij informatie die u identificeert of met u is verbonden ("persoonsgegevens") verzamelen, gebruiken en delen.

1.2 Voor de doeleinden van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken. Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u de contactgegevens gebruiken die in sectie 13 hieronder worden gegeven om contact op te nemen.

Bovendien kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via privacy@made.com 

1.3 U moet er ook rekening mee houden dat we cookies gebruiken om toegang te krijgen tot informatie en deze op te slaan terwijl we toegang tot ons platform verlenen. U kunt meer te weten komen over ons gebruik van cookies in ons Cookiebeleid.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

2.1 We verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u vrijwillig informatie rechtstreeks aan ons of via ons platform verstrekt. Dit kan informatie bevatten die u verstrekt wanneer u zich registreert om het platform te gebruiken, een account op ons platform aan te maken, een profiel op te zetten op Services en te interageren met andere gebruikers, een bezoek te brengen aan onze showrooms, een tablet of vergelijkbaar apparaat te gebruiken in een van onze showrooms , een formulier in te vullen, feedback of recensies te geven over onze producten of platform, deel te nemen aan wedstrijden via ons platform, te corresponderen met ons, producten te kopen op het platform, u te abonneren op onze e-maillijsten of te reageren op enquêtes of promoties.

2.2 De categorieën persoonsgegevens die we verzamelen, omvatten het volgende:

(a) Contactgegevens: zoals uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en adressen die aan uw account zijn gekoppeld

(b) Profielinformatie: zoals uw contactgegevens (zoals hierboven) en andere informatie die u deelt wanneer u een profiel aanmaakt op Services.

(c) Opmerkingen en opinies: zoals opmerkingen en opinies die u deelt op de services van MADE.com, wanneer u feedback of recensies geeft over onze producten of platform, of wanneer u reageert op onze enquêtes, wedstrijden en promotie.

(d) Berichten aan ons of tussen gebruikers: berichten die u naar ons verzendt, zoals e-mail en schriftelijke correspondentie en berichten aan andere gebruikers die de services van MADE.com gebruiken.

(e) Betalings- en transactiegegevens: registratie van de producten en services die u bij ons koopt en de betaalmethode en creditcard-/betaalkaartgegevens die u voor de transactie gebruikt.

(f) Uw voorkeuren: keuzes die u maakt, zoals voorkeuren voor kennisgeving en berichten of keuzes over hoe het platform wordt weergegeven.

(g) Informatie over producten die u hebt bekeken: wij verzamelen informatie over de producten die u hebt bekeken op het platform of in een van onze showrooms, of die u hebt toegevoegd aan uw winkelmandje op het platform of op uw verlanglijstje op een tablet of vergelijkbaar apparaat in een van onze showrooms.

(h) Informatie over hoe u gebruikt maakt van en een verbinding maakt met de online service:

(i) We verzamelen automatisch informatie over hoe u het platform gebruikt, zoals de pagina's en links die u opent, het tijdstip dat u het platform bezoekt en de duur dat u zich op het platform bevindt, het platform waarvan u komt of waar u naartoe gaat na het verlaten van het platform en de selecties en keuzes die u maakt bij het gebruik van het platform.

ii) We verzamelen ook automatisch informatie over de computer of andere elektronische apparaten die u gebruikt om verbinding te maken met het platform, zoals details over het type apparaat (dat unieke apparaat-identificerende nummers kan bevatten), het besturingssysteem, de browser en toepassingen die via het apparaat met het platform zijn verbonden, uw internetprovider of mobiele netwerk, uw IP-adres en het telefoonnummer van uw apparaat (als het er een heeft).

iii) Doorgaans is de informatie die we verzamelen over hoe u het platform gebruikt of ermee verbinding maakt, gekoppeld aan uw apparaat.

(i) Informatie over uw locatie: behalve de informatie die u ons wilt verstrekken, verzamelen wij geen informatie over uw precieze locatie. Het IP-adres van uw apparaat kan ons helpen bij het bepalen van een geschatte locatie, maar dit is niet nauwkeuriger dan de stad, staat of het land waarin u uw apparaat gebruikt.

(j) Informatie over de plaats van aankopen: we zullen op een doorzoekbare kaart een catalogusafbeelding weergeven van elke aankoop die via ons platform wordt gemaakt als een manier om de geschatte locatie te tonen van het leveringsadres dat klanten opgeven bij een aankoop. Wij onthullen geen persoonsgegevens op onze kaart en tonen alleen onze catalogusafbeelding van de aankoop door te verwijzen naar de postcode van het leveringsadres.

(k) Informatie verstrekt door andere gebruikers: soms verstrekken andere bezoekers van ons platform uw persoonsgegevens. Andere bezoekers kunnen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens aan ons verstrekken wanneer zij u uitnodigen om het platform te gebruiken of via de services van MADE.com.

(l) Informatie van organisaties voor fraudepreventie: waar dit wettelijk is toegestaan, kan ons bij vermoeden van frauduleuze activiteiten met betrekking tot uw account informatie worden verstrekt door kredietreferentie-, fraude- en criminaliteitspreventieorganisaties.

2.3 We verzamelen ook automatisch onrechtstreeks persoonsgegevens van u, zoals informatie over de pagina's die u bekijkt op het platform of het apparaat waarmee u verbinding maakt met het platform, of de producten die u toevoegt aan uw verlanglijstje met een tablet of vergelijkbaar apparaat in een van onze showrooms.

2.4 We kunnen ook persoonsgegevens over u verzamelen van Facebook via zijn verbindingsfunctionaliteit: de ontvangen informatie omvat inloggegevens en profielinformatie zoals uw inlogtoken, gebruikersnaam en foto en andere informatie van die service zoals toegestaan door u en die service.

3. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

3.1 We zullen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor de hieronder specifiek beschreven doeleinden:

(a) Contactgegevens: we gebruiken uw contactgegevens zodat we met u rechtstreeks kunnen communiceren via de telefoon, sms-berichten of e-mail, in het bijzonder over vragen, kwesties en zorgen die we hebben vastgesteld die u of andere gebruikers betreffen. We kunnen uw contactgegevens ook gebruiken om u informatie te sturen over gelijkaardige producten en services waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren (dergelijke mededelingen zullen in overeenstemming zijn met uw marketingvoorkeuren, zoals in meer detail uitgelegd in sectie 5 hieronder).

(b) Profielinformatie: wij gebruiken uw profielinformatie om de services van MADE.com aan u te verstrekken en om ervoor te zorgen dat u met onze gebruikers kunt communiceren zoals toegestaan door de functionaliteit van de service en uw voorkeuren die u kunt instellen door gebruik te maken van de "mijn voorkeur"-functionaliteit op uw profielpagina.

(c) Opmerkingen en opinies: we zullen uw opmerkingen en opinies gebruiken om gelijkaardige producten en diensten te bepalen die u kunnen interesseren en om de service van MADE.com aan u te verstrekken en ervoor te zorgen dat u met onze gebruikers kunt interageren zoals toegestaan door de servicefunctionaliteit en uw voorkeuren die u kunt instellen door de "mijn voorkeur"-functionaliteit op uw profielpagina te gebruiken.

(d) Betalings- en transactiegegevens: we gebruiken uw betalings- en transactiegegevens die u verstrekt om de betaling te verwerken voor elk product of dienst die u van ons koopt. We kunnen ook de geschiedenis van uw transacties met ons gebruiken om gelijkaardige producten en services te bepalen die voor u interessant kunnen zijn.

(e) Berichten voor ons of andere gebruikers: we zullen berichten gebruiken die u ons stuurt om ons te helpen te reageren op elke vraag, probleem of bezorgdheid die u aankaart en om de services van MADE.com aan u te verstrekken en ervoor te zorgen dat u kunt communiceren met onze gebruikers zoals toegestaan door de servicefunctionaliteit en uw voorkeuren die u kunt instellen door het gebruik van de "mijn voorkeur"-functionaliteit op uw profielpagina.

(f) Uw voorkeuren: we zullen uw voorkeursinstellingen gebruiken die u kunt instellen met [methode invoegen waarmee gebruikers dergelijke voorkeuren kunnen instellen] met het oog op het verstrekken van meldingen, berichten, weergave van het platform en het volgen van andere keuzes die u kunt maken over hoe het platform aan u wordt getoond.

(g) Informatie over producten die u hebt bekeken: wij gebruiken deze informatie om u herinneringen en verdere informatie over deze producten te sturen. We zullen deze informatie ook gebruiken om gelijkaardige producten en services te vinden die voor u interessant kunnen zijn.

(h) Informatie over hoe u gebruik maakt van en verbinding maakt met de online service: wij gebruiken deze informatie om het platform aan u te presenteren op uw apparaat. We zullen deze informatie ook gebruiken om gelijkaardige onderwerpen, producten en services te bepalen die voor u interessant kunnen zijn.

(i) Informatie over uw locatie: we kunnen een geschatte locatie gebruiken om te garanderen dat de inhoud op het platform relevant is voor de stad, staat of het land waarin u uw apparaat gebruikt. We zullen uw exacte locatie niet verzamelen of volgen zonder uw toestemming.

(j) Informatie over de locatie van aankopen: we gebruiken deze informatie om te laten zien welke soorten aankopen in een bepaald gebied worden gedaan op een doorzoekbare kaart en om gebruikers in staat te stellen contact op te nemen met andere gebruikers over hun aankopen, afhankelijk van uw voorkeuren die u kunt instellen met behulp van de "mijn voorkeur"-functionaliteit op uw profielpagina.

(k) Informatie verstrekt door andere gebruikers: we gebruiken uw persoonsgegevens die zijn opgenomen in de berichten die door een andere gebruiker aan ons zijn verzonden om te reageren op elke vraag, probleem of bezorgdheid die ze aankaarten of om u de services van MADE.com aan te bieden en ervoor te zorgen dat u kunt communiceren met onze gebruikers zoals toegestaan door de servicefunctionaliteit en uw voorkeuren die u kunt instellen met [methode invoegen waarmee gebruikers dergelijke voorkeuren kunnen instellen]. We zullen uw persoonsgegevens gebruiken die zijn opgeslagen in formulieren die door andere gebruikers zijn ingediend om contact met u op te nemen, als u aangeeft dat u een mededeling van ons wilt ontvangen.

(l) Informatie over frauduleuze activiteiten met betrekking tot uw account: we zullen informatie over frauduleuze activiteiten met betrekking tot uw account gebruiken om fraude of criminaliteit te voorkomen.

(m) Alle persoonsgegevens op geaggregeerde basis: we gebruiken alle persoonsgegevens die we verzamelen om:

(i) het platform en onze procedures en processen te monitoren en te verbeteren; en (ii) om ons te helpen nieuwe producten en services te ontwikkelen.

3.2 We kunnen de door ons verzamelde informatie anonimiseren en samenvoegen (zodat deze u niet identificeert). We kunnen geanonimiseerde informatie gebruiken voor doeleinden zoals het testen van onze IT-systemen, onderzoek, gegevensanalyse, het verbeteren van het platform, het ontwikkelen van nieuwe producten en functies of het weergeven van informatie over de aankopen via ons platform, zoals de meest populaire aankopen of aankopen op basis van een geschatte locatie.

3.3. Wij verwerken uw persoonsgegevens (i) met uw toestemming, (ii) wanneer we dit nodig hebben om een overeenkomst met u uit te voeren (bijvoorbeeld de verkoopovereenkomst), (iii) waar we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld wanneer het nodig is om deze te bewaren in geval van mogelijke geschillen), en/of (iv) wanneer het in onze legitieme belangen is om dit te doen en wanneer deze belangen niet worden tenietgedaan door uw gegevensbeschermingsrechten. We hebben bijvoorbeeld een legitiem belang bij het aanbieden en leveren van Made.co-producten en -services, het ontmoedigen van fraude en het uitvoeren van direct marketing.

4. INFORMATIE DIE WE DELEN MET DERDEN

4.1 We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

(a) Onze gebruikers: wij en u kunnen uw informatie delen met andere gebruikers als onderdeel van onze service, zodat u kunt communiceren met onze gebruikers zoals toegestaan door de servicefunctionaliteit en uw voorkeuren die u kunt instellen met behulp van de "mijn voorkeur"-functionaliteit op uw profielpagina.

(b) Bedrijven die tot dezelfde groep behoren als wij: onze dochterondernemingen (d.w.z. elke organisatie die we bezitten of beheren) of ons uiteindelijke holdingbedrijf (d.w.z. elk bedrijf dat eigenaar is van of zeggenschap heeft over ons) en alle dochterondernemingen waarvan het eigenaar is. Deze bedrijven zullen uw persoonsgegevens alleen op dezelfde manier gebruiken als wij dat kunnen onder dit Privacybeleid.

(c) Dienstverleners, partners en adviseurs: derden die ons een service verlenen, met ons samenwerken bij bepaalde zakelijke activiteiten, ons adviseren of werken met andere zakelijke capaciteiten. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een externe leveringsdienst om alle producten die u koopt op uw postadres te bezorgen. We kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan onze marketing- en andere zakelijke partners en andere zorgvuldig geselecteerde derden die u misschien andere goederen of diensten willen aanbieden waarvan wij of zij hebben vastgesteld dat ze voor u interessant kunnen zijn. Deze derden mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies of uw marketingvoorkeuren (indien van toepassing) en zijn verplicht uw gegevens te beveiligen.

(d) Kopers van ons bedrijf: persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt of overgedragen aan kopers of potentiële kopers van ons bedrijf of een van onze activa als onderdeel van de verkoop.

(e) Wetshandhavingsinstanties, toezichthouders en andere partijen om wettelijke redenen: derden aan wie we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of aan wie we uw persoonsgegevens moeten geven om onze rechten, eigendommen of veiligheid of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen en om illegale activiteiten en inbreuken op een overeenkomst die we met u hebben op te sporen en te onderzoeken.

(f) Workable Software Limited: wervingsdiensten worden aangeboden aan MADE.COM door Workable Sofware Limited, geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsregistratienummer 08125469 en met het geregistreerde kantooradres op Kingly Street 21a, 2de verdieping, Londen, W1B 5QA (“Workable”). Wanneer u solliciteert voor een vacature geplaatst door MADE.COM, zijn deze bepalingen van toepassing op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Workable – in aanvulling tot hun privacybeleid dat beschikbaar is op hun website https://www.workable.com/privacy.

(i) INFORMATIE DAT WE VAN U VERZAMELEN

(a) We verzamelen en verwerken enkele of alle van de volgende soorten informatie van u:

(i) Informatie die u verstrekt wanneer u een functie aanvraagt. Dit omvat informatie die wordt verstrekt via een online vacaturesite, via e-mail, persoonlijk tijdens interviews en / of op een andere manier.

(ii) In het bijzonder verwerken wij persoonlijke gegevens zoals naam, e-mailadres, adres, geboortedatum kwalificaties, ervaring, informatie met betrekking tot uw arbeidsverleden, vaardigheden en ervaring die u aan MADE.COM verstrekt.

(iii) Als u contact met ons opneemt, kunnen we een registratie van die correspondentie bijhouden.

(iv) Een verslag van uw voortgang tijdens het aanwervingsproces dat wij mogelijk uitvoeren.

(v) Details van uw bezoeken aan MADE.COM en de website van Workable inclusief, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, de site die u verwees naar de website van Workable en de bronnen waartoe u toegang hebt.

(ii) INFORMATIE DIE WIJ VIA ANDERE BRONNEN VERZAMELEN

(a)  Workable biedt ons de mogelijkheid om de gegevens die u aan ons verstrekt te koppelen aan andere openbaar beschikbare informatie over u die u op internet hebt gepubliceerd - dit kunnen bronnen zijn zoals LinkedIn en andere profielen op sociale media. De technologie van Workable stelt ons in staat om verschillende databases te doorzoeken - sommige openbaar beschikbaar en andere niet, waaronder uw persoonlijke gegevens (inclusief uw CV) om mogelijke kandidaten te vinden om onze vacatures in te vullen. We zullen uw persoonlijke gegevens uit deze bronnen verkrijgen.

(iii) WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING
(a)  We vertrouwen op legitiem belang als de wettelijke basis waarop we je persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Onze legitieme belangen zijn de werving van personeel voor ons bedrijf. Wanneer u solliciteert naar een vacature via de Indeed Apply functie, vertrouwen wij op uw toestemming, die door u wordt gegeven tijdens het sollicitatieproces, om uw persoonlijke gegevens aan Indeed bekend te maken op de hieronder beschreven manier.

(iv) HET DOEL VAN DE VERWERKING
(a) We gebruiken uw informatie op de volgende manieren:
(i) Om uw sollicitatie in overweging te nemen met betrekking tot een functie waarvoor u hebt gesolliciteerd.
(ii) Uw aanvraag in overweging nemen met betrekking tot andere rollen.
(iii) Om met u te communiceren over het wervingsproces.
(iv) Om alle informatie die wij van u ontvangen te verbeteren met informatie die is verkregen via externe gegevensproviders.
(v) Om geschikte kandidaten te vinden om onze vacatures te vervullen.
(vi) Om onze serviceproviders (zoals Workable en zijn verwerkers en gegevensproviders) en partners (zoals de vacaturesites waarmee u mogelijk hebt gesolliciteerd) te helpen hun services te verbeteren.

(v) GEAUTOMATISEERD BESLUIT MAKEN / PROFILEREN

(a) We kunnen de technologie van Workable gebruiken om geschikte kandidaten voor MADE.COM te selecteren om te overwegen op basis van criteria die uitdrukkelijk door ons zijn geïdentificeerd of typisch zijn voor de functie waarvoor u hebt gesolliciteerd. Het proces van het vinden van geschikte kandidaten gebeurt automatisch, maar elke beslissing over wie we zullen inschakelen om de vacature in te vullen, wordt genomen door onze medewerkers.

(vi) BEKENDMAKING VAN UW INFORMATIE

(a) Zoals hierboven uiteengezet, geven we uw informatie door aan onze externe dienstverleners, inclusief Workable, die deze alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies en zoals anderszins wettelijk vereist. Wanneer u hebt gesolliciteerd voor een vacature via de Indeed Apply-functie, en waar u hebt ingestemd met deze openbaarmaking, zullen we bepaalde persoonlijke gegevens die we in ons bezit hebben, met inbegrip van maar niet beperkt tot, een unieke identificatie tool gebruiken om u te identificeren, en informatie over uw voortang via ons wervingsproces voor de toepasselijke vacature gebruiken, evenals tastbare, ontastbare, visuele, elektronische, huidige of toekomstige informatie over u opslaan, zoals uw naam, contactgegevens en andere informatie die betrekking heeft op u als sollicitant (gezamenlijk “Dispositiegegevens”). De Privacyverklaring van Indeed met betrekking tot het gebruik van de dispositiegegevens door Indeed is beschikbaar op de website van Indeed. Wanneer u via een andere dienstverlener op een vacature hebt gesolliciteerd, kunnen wij gegevens die vergelijkbaar zijn met de hierboven omschreven dispositiegegevens aan die dienstverlener bekendmaken. De dienstverlener is de gegevensbeheerder van deze gegevens en is daarom verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van die gegevens na de overdracht ervan door MADE.COM.

4.2 Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan iemand anders, behalve zoals hierboven uiteengezet, voor zover toegestaan door de wet en/of met uw toestemming. We kunnen derden geaggregeerde statistische informatie en analyses over gebruikers van het platform verstrekken, maar we zullen ervoor zorgen dat niemand kan worden geïdentificeerd aan de hand van deze informatie voordat we deze bekendmaken.

5. MARKETING EN RECLAME

5.1 E-mailmarketing: van tijd tot tijd kunnen we contact met u opnemen via e-mail met informatie over onze gelijkaardige producten en services waarvan wij denken dat deze u mogelijk interesseren als u ermee akkoord gaat [op het moment van registratie/verkoop]. Als u vervolgens niet wilt dat wij u e-mailmarketing sturen, gebruik dan de contactgegevens die in sectie 13 hieronder worden verstrekt. U kunt zich ook afmelden voor onze marketinge-mails door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die we u sturen.

5.2 E-mailmededelingen namens gebruikers: we kunnen u mededelingen sturen dat gebruikers contact met u willen opnemen over aankopen die u via ons platform hebt gedaan. Als u met de gebruiker wilt spreken, kunt u dat doen door u aan te melden bij Services. Als u niet wilt dat wij u deze mededelingen sturen, kunt u ons dit laten weten via de contactgegevens die in sectie 13 hieronder worden verstrekt.

5.3 E-mailmededelingen over uw bestelling of wijzigingen in de Services die wij bieden: we kunnen u e-mailmededelingen sturen over uw bestelling of wijzigingen in de manier waarop wij onze services aan u leveren.

5.4 Adverteren op de site en andere sociale media-websites: wij of onze reclamepartners kunnen u reclame tonen op ons platform of op andere platforms. Om dit te doen kunnen wij, of onze reclamepartners, informatie verzamelen over hoe u het platform of de soorten andere webpagina's, inhoud en advertenties gebruikt waar u of anderen die het apparaat gebruiken dat verbonden is met het platform mee interageren, bezoeken of bekijken. De verzamelde informatie kan ook het IP-adres van het apparaat bevatten waarmee u verbinding maakt met het platform of het e-mailadres dat u ons of ons platform geeft. Wij, of onze reclamepartners, gebruiken de verzamelde informatie om ervoor te zorgen dat de advertenties die u op het platform of op andere platforms of in apps ziet (waar onze partners reclameruimte hebben) relevanter voor u zijn.

5.5 De technieken die onze reclamepartners gebruiken, herkennen het apparaat of e-mailadres dat u gebruikt. Doorgaans worden cookies en gelijkaardige technologieën gebruikt om dit soort reclame te maken. U kunt meer te weten komen over cookies en hoe u ze kunt gebruiken door ons Cookiebeleid te lezen.

6. HET BEWAREN EN OVERDRAGEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

6.1 Internationale overdracht van uw persoonsgegevens: de persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen in landen buiten het rechtsgebied waar u zich bevindt, waaronder in het bijzonder landen buiten de Europese Unie. Sommige van deze rechtsgebieden bieden verschillende beschermingsniveaus met betrekking tot persoonsgegevens en kunnen in bepaalde gevallen minder beschermend zijn dan het rechtsgebied waarin u woont. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid.

6.2 We hebben door de Europese Commissie goedgekeurde standaard overeenkomstbepalingen ingevoerd of vertrouwen op alternatieve overdracht mechanismen om deze gegevens te beschermen. Een kopie van deze clausules is op verzoek beschikbaar voor uw inspectie door gebruik te maken van de contactgegevens die in sectie 13 hieronder worden verstrekt.

7. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

7.1 U hebt mogelijk verschillende rechten met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens:

- Marketing: zoals hierboven vermeld in sectie 5, kunt u ervoor kiezen dergelijke e-mails niet te ontvangen van ons door gebruik te maken van de contactgegevens die in sectie 13 hieronder worden verstrekt, of door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die we u sturen.

- Cookies: raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot ons gebruik van cookies.

- Toegang, rectificatie, aansluitpoort, blokkering, voltooiing, verwijdering en update: u hebt het recht tot toegang, rectificatie, blokkering, aansluiting, vervollediging, verwijdering en bijwerking van uw persoonsgegevens en om het gebruik ervan te beperken. U hebt ook het recht om meer informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

- Bezwaar: in bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

7.2 U kunt de bovenstaande rechten uitoefenen door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen door gebruik te maken van de contactgegevens die in sectie 13 hieronder worden verstrekt. Alle aanvragen worden zo snel mogelijk afgehandeld en vertragingen worden tot een minimum beperkt.

7.3 Er zijn uitzonderingen op deze rechten; toegang kan bijvoorbeeld worden geweigerd als daarmee persoonsgegevens over een andere persoon worden onthuld of als wettelijke bepalingen ons beletten dergelijke informatie openbaar te maken.

7.4 We hopen dat we uw vragen over hoe we uw gegevens verwerken op een bevredigende manier kunnen beantwoorden. Als u echter nog twijfels hebt, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

7.5 Wanneer wij u vragen om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, zullen wij duidelijk maken of de gegevens waarom we vragen, moeten worden verstrekt zodat wij de producten en diensten aan u kunnen leveren of dat de informatie waarom wij vragen optioneel

8.HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

8.1 Wij bewaren uw informatie, of uw account al dan niet actief is, voor zolang wij het nodig achten om onze zakelijke doeleinden te bereiken of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, auditvereisten, regelgevingsverzoeken of beschikkingen van bevoegde rechtbanken.

9. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

9.1 Het platform kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van externe platforms van onze partnernetwerken, adverteerders, partnerhandelaren, nieuwspublicaties, detailhandelaren en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze platforms volgt, houd er dan rekening mee dat deze platforms hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid aanvaarden. Raadpleeg de afzonderlijke beleidsregels voordat u informatie naar die platforms verzendt.

10. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

10.1 We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken, en wanneer we dit doen, zullen we de "laatst gewijzigde" datum bovenaan dit Privacybeleid updaten. Door deze pagina regelmatig te controleren, weet u altijd welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze delen met andere partijen.

11. KENNISGEVING AAN U

11.1 Als we u informatie over iets moeten verstrekken, of dit nu voor juridische of zakelijke doeleinden is, selecteren we wat volgens ons de beste manier is om contact met u op te nemen. Meestal doen we dit via e-mail of door een bericht op het platform te plaatsen. Het feit dat we u kennisgevingen kunnen sturen, weerhoudt u er niet van om u te kunnen afmelden voor bepaalde soorten contact zoals beschreven in dit Privacybeleid.

12. CONTACT MET ONS OPNEMEN

12.1 Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan privacy@made.com of Made.com Design Ltd, 5 Singer St, Londen, EC2A 4BQ, t.a.v.: Privacy Manager

II. COOKIEBELEID

Laatst bijgewerkt: [Vul publicatiedatum in]

1. SAMENVATTING

Dit cookiebeleid beschrijft hoe Made.com Design Ltd ("wij", "ons" of "onze") gebruik maakt van "cookies" en soortgelijke technologieën op www.MADE.com (ons "platform"). Wij raden je aan het beleid in zijn geheel te lezen, zodat je begrijpt welke informatie wij met behulp van cookies verzamelen en hoe deze informatie wordt gebruikt.

2. WAT ZIJN COOKIES OF SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN?

Cookies zijn meestal kleine tekstbestanden met ID-tags die op je apparaat worden opgeslagen. Cookies worden aangemaakt wanneer je een browser gebruikt om een website te bezoeken die cookies gebruikt om je surfgedrag op de website bij te houden, je geregistreerde login en voorkeuren te onthouden, en andere gepersonaliseerde functies te gebruiken. 

De website slaat een soortgelijk bestand op (met dezelfde ID-tag) en kan in dit bestand informatie bewaren over je surfgedrag op de site en alle informatie die je vrijwillig hebt verstrekt tijdens je bezoek aan de website, zoals je e-mailadres. Ga voor meer informatie naar www.allaboutcookies.org.

Vergelijkbaar met cookies zijn technologieën die bekend staan als "webbakens", "pixels" of "tags". In het kader van dit cookiebeleid verwijzen wij naar al deze technologieën als "cookies".

3. WAARVOOR WORDEN COOKIES GEBRUIKT?

Cookies helpen ons te begrijpen hoe ons platform wordt gebruikt, laten je efficiënt door webpagina's navigeren, onthouden je voorkeuren en verbeteren in het algemeen je browse-ervaring. Cookies kunnen er ook voor zorgen dat de informatie en reclame die je online ziet, relevanter is voor jou en je interesses.

4. WELKE SOORTEN COOKIES WORDEN DOOR MADE.COM GEBRUIKT? 

De soorten cookies die op ons platform worden gebruikt, kunnen over het algemeen in een van de volgende categorieën worden ondergebracht: strikt noodzakelijk; prestaties; functionaliteit; of advertentie. Hieronder vindt je meer informatie over elk van deze cookie-categorieën. Om te zien welke individuele cookies wij gebruiken op onze website en voor welke doeleinden ze worden gebruikt, opent je 'Cookievoorkeuren', ook toegankelijk via de link in de voettekst van de website. 

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van het platform en kunnen in onze systemen niet worden uitgeschakeld. Ze worden gewoonlijk alleen ingesteld als reactie op acties van uw kant die een verzoek om diensten inhouden, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, het inloggen of het invullen van formulieren. Je kunt je browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat je een waarschuwing krijgt, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. 

Prestatiecookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoeken en bezoekersbronnen te tellen, zodat wij de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Zij helpen ons te bepalen welke pagina's populair zijnen minder populair zijn en hoe bezoekers  de website gebruiken. Alle informatie die deze cookies verzamelen is samengevoegd en dus anoniem. Als je deze cookies niet toestaat, zullen wij niet weten wanneer je onze site hebt bezocht en zullen wij de prestaties ervan niet kunnen controleren. 

Functionele cookies

Deze cookies stellen het platform in staat verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door derden wiens diensten wij aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als je deze cookies niet toestaat, is het mogelijk dat sommige of al deze diensten en functionaliteiten niet naar behoren werken. 

Advertentiecookies

Deze cookies kunnen via onze site worden geplaatst door onze advertentiepartners. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van je interesses op te bouwen en je relevante advertenties op andere sites te tonen. Ze slaan niet rechtstreeks persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatie van je browser en internetapparaat. Als  je deze cookies niet toestaat, zul je minder gerichte reclame ontvangen. 

5. IS TOESTEMMING NODIG OM COOKIES TE GEBRUIKEN?

Wij hebben je toestemming niet nodig om de noodzakelijke cookies op je apparaat op te slaan en te gebruiken, hoewel je ze nog steeds kan blokkeren of verwijderen (bekijk hiervoor Hoe weiger, blokkeer of verwijder ik cookies?).

Wij mogen alleen niet noodzakelijke cookies op je apparaat opslaan en gebruiken met jouw toestemming. Je bent niet verplicht toestemming te geven voor ons gebruik van niet noodzakelijke cookies. Als je wel toestemming geeft en vervolgens van gedachten verandert, kun je de eventueel al geplaatste cookies alsnog verwijderen (zie hiervoor Hoe weiger, blokkeer of verwijder ik cookies).

6. EIGEN EN COOKIES VAN DERDEN

"Eigen cookies" zijn cookies die van ons zijn en die wij op uw apparaat plaatsen. "Cookies van derden" zijn cookies die een andere partij op uw browser plaatst wanneer u ons platform bezoekt. U dient het privacy- en cookiebeleid van de derden te raadplegen voor meer informatie over hoe zij cookies gebruiken.

7. HOE LANG BLIJVEN COOKIES OP MIJN BROWSER?

 Hoe lang een cookie in je browser blijft opgeslagen, hangt af van de vraag of het een "permanente" of een "sessie" cookie is. Sessiecookies blijven alleen op je apparaat totdat je stopt met surfen op de browser. Permanente cookies blijven na het surfen op je computer totdat ze verlopen of verwijderd zijn (zie hiervoor Hoe kan ik cookies weigeren, blokkeren of verwijderen?).

8. HOE KAN IK COOKIES WEIGEREN, BLOKKEREN OF VERWIJDEREN? 

Er zijn verschillende manieren waarop je jouw cookievoorkeuren kunt beheren, maar je dient er rekening mee te houden dat je bepaalde noodzakelijke of functionele cookies zult moeten toestaan om sommige delen van onze website te kunnen gebruiken. Als je deze cookies blokkeert of verwijdert, is het mogelijk dat sommige elementen van onze website niet naar behoren werken.

Via 'Cookievoorkeuren' op onze website

Wanneer je onze website bezoekt, zullen wij je vragen om toestemming te geven voor ons gebruik van niet noodzakelijke cookies. Wij kunnen dit verzoek herhalen bij volgende bezoeken aan onze website, bijvoorbeeld als je cookies uit de browser verwijdert of als wij je om nieuwe toestemmingen moeten vragen.

Wanneer wij je toestemming vragen, kunt u ofwel toestemming geven voor alle cookies die wij willen gebruiken, of je kunt je cookievoorkeuren aanpassen via ons Cookievoorkeurencentrum.

Je kunt je voorkeuren ook op elk moment wijzigen en/of uw toestemming intrekken door na je eerste selectie naar 'Cookievoorkeuren' te gaan. Houd er echter rekening mee dat het intrekken van je toestemming de cookies niet van uw apparaat verwijdert en dat, in het geval van cookies van derden, de cookies nog steeds door derden kunnen worden gebruikt om je gepersonaliseerde inhoud en/of advertenties te tonen. Om de cookie van je apparaat te verwijderen en te voorkomen dat de gegevens van de cookie op deze manier worden gebruikt, kun je dede browserinstellingen of andere hulpmiddelen raadplegen.

Wanneer cookies noodzakelijk zijn voor de werking van onze website, kunnen wij deze gebruiken zonder je toestemming en kunnen deze niet worden beheerd via ons Cookievoorkeurencentrum. 

Via je browserinstellingen of andere hulpmiddelen

Je kunt het gebruik van cookies in het algemeen blokkeren (niet alleen met betrekking tot onze website) door de relevante instellingen in je browser te activeren. Volg hiervoor de instructies van je browser, meestal te vinden via de instellingen "Help", " Hulpmiddelen" of "Bewerken". 

Hieronder vindt je links naar pagina's die uitleggen hoe je cookies kunt beheren in de meest populaire browsers:

Apple iPhone Safari

Android Chrome

Chrome

FireFox

Internet Explorer Edge

Internet Explorer

 

9. WIJZIGINGEN

Wij kunnen ons cookiebeleid van tijd tot tijd aanpassen. Dit kan om een aantal redenen zijn, bijvoorbeeld om een wetswijziging te implementeren of om een verandering in onze bedrijfsvoering en de manier waarop wij cookies gebruiken, te realiseren. De laatste wijzigingsdatum van dit document staat bovenaan deze pagina.

10. VRAGEN? 

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit cookiebeleid zijn welkom en kunnen worden gericht aan privacy@made.com of Made.com Design Ltd, 5 Singer St, London, EC2A 4BQ, ter attentie van: Privacy Manager.